Preşedinţia ţăruşului


Care este rolul preşedinţiei ţăruşului?

Un membru al preşedinţiei ţăruşului este preşedintele comitetului pentru bizuirea pe forţele proprii. Preşedinţia ţăruşului are următoarele responsabilităţi:

  1. defineşte obiectivele ţăruşului cu privire la bizuirea pe forţele proprii;
  2. organizează un comitet pentru bizuirea pe forţele proprii la nivel de ţăruş;
  3. predă principii privind bizuirea pe forţele proprii şi instruieşte episcopii şi membrii comitetului ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii cu privire la responsabilităţile acestora legate de bizuirea pe forţele proprii;
  4. invită persoanele care s-au întors din misiune şi noii convertiţi să facă parte din grupurile pentru bizuirea pe forţele proprii;
  5. include bizuirea pe forţele proprii pe ordinea de zi a consiliului ţăruşului;
  6. cheamă specialişti la nivel de ţăruş cu privire la bizuirea pe forţele proprii;
  7. trece în revistă şi acţionează conform rapoartelor la nivel de ţăruş privind progresul în ceea ce priveşte bizuirea pe forţele proprii şi a celor privind împrumuturile din FPE;
  8. oferă îndrumare referitor la folosirea centrului de istorie a familiei în scopuri privind bizuirea pe forţele proprii, în funcţie de caz.