Stručnjak okola za samodostatnost


Što radi stručnjak za samodostatnost u okolu?

Stručnjak služi kao poveznica svim dužnostima Službe za samodostatnost (odbor za samodostatnost, centar okola za samodostatnost i upravitelj Službe za samodostatnost). Odgovornosti uključuju sljedeće:

  1. pripremanje rasporeda odbora za samodostatnost,
  2. obuku misionara u crkvenoj službi i volontera za korištenje centra za samodostatnost,
  3. Po potrebi, naručite materijale za samodostatnost.
  4. obuku biskupa i vijeća odjela i pomaganje na njihov zahtjev,
  5. pomoć pri prijavi članova na srs.lds.org/register
  6. organiziranje, nadzor, podrška i vođenje skupine za samodostatnost,
  7. proučavanje i praćenje sljedećih načela koja se mogu pronaći na internetu na srs.lds.org/facilitator,
  8. po potrebi, drugi stručnjaci za samodostatnost mogu biti pozvani kako bi potpomogli skupinama.