Stavens spesialist på selvhjulpenhet


Hva gjør stavens spesialist på selvhjulpenhet?

Spesialisten fungerer som bindeledd mellom alle selvhjulpenhetstjenestens funksjoner (stavens selvhjulpenhetskomité, stavens selvhjulpenhetssenter og lederen for selvhjulpenhetstjenesten). Ansvarsoppgavene er blant annet følgende:

  1. Utarbeide dagsordenen for stavens selvhjulpenhetskomité.
  2. Lære opp tjenestemisjonærer og frivillige til å drive et selvhjulpenhetssenter.
  3. Bestille materiell for selvhjulpenhet etter behov.
  4. Lære opp og bistå biskoper og menighetsråd, etter anmodning.
  5. Hjelpe til med å registrere medlemmer på srs.lds.org/register.
  6. Organisere, føre tilsyn med, støtte og legge til rette for selvhjulpenhetsgrupper.
  7. Studere og følge prinsippene som finnes på Internett på srs.lds.org/facilitator.
  8. Andre spesialister på selvhjulpenhet kan kalles etter behov for å legge til rette for grupper.