2013 Дэлхий даяарх удирдагчдын сургалт

Санваараар дамжуулан гэр бүл болон сүмийг хүчирхэгжүүлэх нь

Гэр орон дахь санваарын адислалууд

11:07 Татах

Маш чухал

Энэ видео бичлэгийг сүмийн байруудад үзүүлэхийн өмнө эхлээд комьпютертээ татаж авах хэрэгтэй. Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Хаах

Гэр орон дахь санваарын адислалууд

Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Видео бичлэгийг татаж авах жижиг дунд том

Video Loading...