Het heilswerk bespoedigen

Bundeling van krachten in zendingswerk, behoud en heractivering

Leden en zendelingen

Als leden en zendelingen het evangelie vreugdevol naleven en anderen uitnodigen voor de activiteiten, erediensten en andere evenementen van de kerk, zullen ze hun rol in het werk begrijpen.

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Het evangelie uitdragen

We zijn broeders

Zendingsgericht denken

Daar Gij mij veel gegeven hebt

Priesterschapsplicht: het evangelie prediken

De Heer van de oogst: de familie Adams

Op zijn eigen tijd: Jack Dysert

Het geloof van jongeren: de familie Ennis

In eenheid samenwerken

Geconcentreerd op het heilswerk

Geroepen en gekozen: jongeren in het heilswerk