Faanatinatiina o le Galuega o le Faaolataga

O Se Taumafaiga Tuufaatasi i le Faaliliuina Mai, Faatumauina, ma Faatoagaina Mai

Tagata ma Faifeautalai

E mafai ona vaai faalemafaufau tagata ma faifeautalai i lo latou auai i le galuega ao latou ola ma le fiafia i le talalelei ma ao latou valaauina isi ina ia auai mai i gaoioiga, auaunaga a le Ekalesia, ma isi mea e fai.

Ua Matou Olioli ia Keriso

Faasoaina Atu o le Talalelei

O Uso i Tatou

Mafaufauga Faafaifeautalai

Ona ua Maua Tele

Tiute o le Perisitua: Talai Atu o le Talalelei

O Le Alii o le Seleselega: O Le Aiga o Adams

I Lona Lava Taimi: Jack Dysert

O Le Faatuatua o le Autalavou: O Le Aiga o Innes

Galulue Faatasi ia Tasi

Taulai atu i le Galuega o le Olataga

Valaauina ma Saunia: Autalavou i le Galuega o le Faaolataga