Het heilswerk bespoedigen

Bundeling van krachten in zendingswerk, behoud en heractivering

Priesterschapsleiders

Ringpresidenten en bisschoppen gebruiken de priesterschapssleutels voor het zendingswerk in hun units. Zendingspresidenten gebruiken de sleutels voor de zendelingen en het dopen van bekeerlingen. Als priesterschapssleutels eensgezind worden gebruikt, kunnen leiders samen dienen en de machten des hemels kunnen hun werk zegenen.

Zendingswerk door leden Bisschop

Priesterschapsquorums sterken Hoge raad

Vooruitgang van nieuwe en terugkerende leden Bisschop

Gedreven werkzaam zijn: in dienst van de Heer staan

Priesterschapssleutels in eenheid: een bespreking met ouderling Neil L. Andersen Ring- en zendingspresidenten