Het heilswerk bespoedigen

Bundeling van krachten in zendingswerk, behoud en heractivering

Speciale uitzending: Het heilswerk

Leden van wijk- en ringraad, hun huwelijkspartners, voltijdzendelingen en andere geïnteresseerde leden leerden van profeten en apostelen hoe ze beter aan het heilswerk kunnen bijdragen. In deze speciale uitzending vertelden president Thomas S. Monson en leden van het Quorum der Twaalf Apostelen hoe wij onze rol in het werk kunnen invullen.

Het heilswerk in wijk en ring

Luister, o volk’ren

Welkom

Kerk geeft raad over het heilswerk

Aanklikken voor fragmenten
 • Samenwerking van de presiderende raad (1:09)
 • Taak van de Zeventig (1:47)

Zendingswerk in het digitale tijdperk

Aanklikken voor fragmenten
 • Het werk van zendelingen als leden coördineren (2:23)
 • Een nieuwe manier van werken in het digitale tijdperk (3:28)
 • Duizenden geven gehoor aan de oproep (3:00)
 • Hoe we gehoor aan de oproep geven Eén in doel (1:29)
 • De uitnodiging (0:51)
 • Organisatie: werken onder hen die de juiste sleutels dragen (2:50)
 • Gedreven werkzaam zijn (3:01)
 • Het werk van de Heer gaat met ieder van ons vooruit (1:16)

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Onze taak om uit te nodigen

Een geestelijk werk

Aanklikken voor fragmenten
 • Geloof en eensgezindheid (1:01)
 • De familie Kane (3:57)
 • De familie Adams (3:17)
 • Bisschop Kelly (2:42)

Medley van zendingsliedjes

Het heilswerk: de gelijkenis Bedtijd met een vader

Aanklikken voor fragmenten
 • Reddingswerk (0:55)
 • Het tempo bepalen: de bisschop en de wijkzendingsleider (2:40)
 • Gezinnen redden (3:29)
 • Doe het uit liefde (3:55)
 • Een gesprek met zuster Marriott (6:31)

Onderwijzen in de kerk

Aanklikken voor fragmenten
 • Wees een leerkracht (2:38)
 • Iedereen is een leerkracht (1:19)
 • Bekering (0:49)
 • De verzoening (1:41)

Geloof in het heilswerk

Aanklikken voor fragmenten
 • Gemeente St. Thomas (4:21)

Uitgekozen Hem altijd te dienen