Het heilswerk bespoedigen

Bundeling van krachten in zendingswerk, behoud en heractivering

Wijkraden en wijkzendingsleiders

Op aanwijzing van de bisschop is de wijkraad volledig betrokken bij de hulp die aan iedere onderzoeker en nieuw of terugkerend lid wordt geboden. De zendingsleider van de wijk leidt en coördineert deze inspanningen met de voltijdzendelingen.

Wijkraden en wijkzendingsleiders

Bekeerlingen vooruitgang helpen maken Wijkraad

Vooruitgang van nieuwe en terugkerende leden Wijkraad

Iedereen doet mee: de familie Clawson Wijkraad

Samenwerken: de familie Kane Wijkraad

Zendingswerk in het jonge-alleenstaandencomité Wijkraden

Zoek en u zult vinden Wijkzendingsleider

Dienen in de wijkzending Wijkzendingsleider

Allen uitnodigen om tot Christus te komen Wijkzendingsleider

De wijkzendingsleider in het heilswerk Wijkzendingsleider