Faanatinatiina o le Galuega o le Faaolataga

O Se Taumafaiga Tuufaatasi i le Faaliliuina Mai, Faatumauina, ma Faatoagaina Mai

Aufono o le Uarota ma Taitai Misiona o le Uarota

I lalo o le taitaiga a le epikopo, o le a auai ai ma le punouai ia tagata o le aufono e fesoasoani i tagata sailiili taitasi ma tagata fou po o tagata ua toe toaaga mai ina ia alualu i luma. E taitaia ma faamaopoopo e taitai misiona a le uarota nei taumafaiga faatasi ai ma faifeautalai faamisiona.

Aufono o le Uarota ma Taitai Misiona o le Uarota

Fesoasoani i Tagata Faatoa Liliu Mai ia Alualu i Luma Aufono a le Uarota

Alualu i Luma o Tagata Fou ma Tagata ua Toe Foi Mai i le Ekalesia Aufono a le Uarota

E Manaomia lo Tatou Galulue Faatasi: O Le Aiga o Clawson Aufono a le Uarota

Galulue Faatasi: O Le Aiga o Kane Aufono a le Uarota

Galuega Faafaifeautalai i le Komiti a le Autalavou Nofofua Matutua Aufono a Uarota

Saili ona Outou Maua ai lea Taitai Misiona a le Uarota

Auauna Atu i le Misiona a le Uarota Taitai Misiona a le Uarota

Valaaulia Tagata Uma ia O Mai ia Keriso Taitai Misiona a le Uarota

O Le Taitai Misiona a le Uarota i le Galuega o le Faaolataga Taitai Misiona a le Uarota