Fyysinen terveys

Pääseminen fyysisesti ja emotionaalisesti hyvään kuntoon

Viisauden sanan mukaan eläminen – ravitsemus

Henkilökohtainen turvallisuus