Tutustutaan toisiimme

Tarkoitus

Tutustukaa muihin nuoriin.

Kuvaus

Pyytäkää ennen toimintaa nuoria tuomaan mukanaan kolme esinettä, jotka kuvaavat heitä. Antakaa ennen toimintaa jokaiselle nuorelle pussi. Pyytäkää nuoria panemaan esineet pussiin ja sekoittakaa sitten pussit. Valitkaa sitten pussit satunnaisessa järjestyksessä yksi kerrallaan ja näyttäkää, mitä pussissa on. Pyytäkää nuoria arvaamaan, ketä heidän ikätovereistaan esineet kuvaavat. Kun kukin nuori on tunnistettu oikein, kehottakaa tuota nuorta kertomaan, mikä on hänen lempikohtansa pyhissä kirjoituksissa tai hänen lempilaulunsa kirkon lauluista ja miksi hän pitää siitä.

Lisää kalenteriin

Tunnisteet:ystävyysrakkaus