Tutustutaan aikuisiin

  • Youth

Tarkoitus

Oppikaa olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, jotka eivät kuulu omaan ikäryhmäänne.

Kuvaus

Pyytäkää nuoria istumaan pöytärivin toisella puolella ja heidän vanhempiaan tai muita seurakuntaan kuuluvia aikuisia istumaan vastakkaisella puolella. Tuokaa pöydille luetteloita kysymyksistä, jotka auttavat heitä tutustumaan toisiinsa. Antakaa kullekin parille (yksi nuori ja yksi aikuinen) muutama minuutti aikaa esittää toisilleen kysymyksiä. Ilmoittakaa sitten, kun aika on kulunut, ja pyytäkää nuoria siirtymään seuraavaan tuoliin uuden aikuisen pariksi. Voisitte järjestää nuoret naiset pareiksi Apuyhdistyksen jäsenten kanssa (tai nuoret miehet vanhinten koorumin jäsenten kanssa) auttaaksenne heitä tutustumaan paremmin näihin järjestöihin, joihin he pian kuuluvat.

Lisää kalenteriin