Vertrouwensrelatie

  • Youth in a circle

Doel

Leer hoe belangrijk het is om samen te werken en anderen met het bereiken van je doelen te laten helpen.

Omschrijving

Bespreek hoe belangrijk veiligheid tijdens deze activiteit is. Mensen die rugproblemen of andere gezondheidskwalen hebben, kunnen beter niet meedoen. Laat de jongeren één of meerdere gesloten kringen vormen en met het gezicht naar het midden van de kring naast elkaar staan. Alle deelnemers moeten beloven om zich volledig betrouwbaar op te stellen en bereid zijn om iemand anders in de kring op hen te laten steunen. Laat een van de jongeren middenin de kring staan, de ogen sluiten en zijn/haar armen op de borst over elkaar leggen. Als u een seintje geeft, wordt hij/zij in de kring rondgedraaid terwijl zijn/haar voeten in het midden van de kring blijven. Herhaal dat met iedere jongere die mee wil maken hoe het is om anderen te vertrouwen. Sommige jongeren kijken liever toe dan in de kring te staan.

Stel na het spel de volgende vragen ter overdenking: Hoe voelde het om in de kring te staan? Wat zou de kring voor kunnen stellen? Wanneer moeten we ons vertrouwen in anderen stellen? Hoe kunnen we betrouwbaarder worden? Hoe kunnen we meer vertrouwen in de Heiland krijgen?

In planner opnemen