Palveluhuutokauppa

Tarkoitus

Luokaa ykseyttä luokan, koorumin tai ryhmän kesken, kun jäsenet palvelevat toisiaan.

Kuvaus

Pyytäkää luokkanne, kooruminne tai ryhmänne jäseniä (tai aikuisia seurakunnassa) tekemään luettelo palveluksista, joita he ovat halukkaita tekemään muille (esim. Autan sinua matematiikan läksyissäsi, Silitän kirkkovaatteesi, Valmistan sinulle aamiaisen ennen kouluunmenoa jne.). Pyytäkää toimintaillassa nuoria vastaamaan kysymyksiin pisteiden ansaitsemiseksi (voisit esim. antaa pisteitä jokaiselle, joka on tehnyt sinä päivänä läksynsä, jokaiselle, joka on opiskellut pyhiä kirjoituksia sinä päivänä, jokaiselle, jolla on vaatteissaan sinistä jne.). Kun jokainen on laskenut pisteensä, he huutavat palveluksia itselleen maksamalla ne pisteillään. Anna nuorille määräaika, johon mennessä heidän toisille tekemänsä palvelukset täytyy olla tehtynä.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa