Salaisia kannustusviestejä

  • Papereita seinällä

Tarkoitus

Auttakaa jotakuta seurakunnassa tuntemaan itsensä rakastetuksi.

Kuvaus

Kiinnittäkää salaa paperilappuja, joissa on kannustusta tai rakkautta osoittavia viestejä, jonkun seurakuntalaisen (esim. piispan, uuden perheen tai vähemmän aktiivisen perheen) autoon tai lähelle sitä, etuoveen tai pihalle. Keskustelkaa siitä, miltä nuorista tuntui, kun he tekivät jotakin ystävällistä jonkun toisen hyväksi. Kuinka nuoret voivat ilmaista ystävällisyyttä muille jokapäiväisessä elämässään? Entä perheelleen? Entä koulussa? Kehottakaa heitä harjoittelemaan näitä ideoita viikon ajan ja kertomaan sitten kokemuksistaan.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa