Totuutta puolusta ain

  • Nuorten ryhmä lukemassa Nuorten voimaksi -kirjasta

Tarkoitus

Lisätkää ymmärrystä Herran tasovaatimuksista.

Kuvaus

Kirjoittakaa muistiin erilaisia tilanteita, joita nuoret kohtaavat. Esimerkiksi: ”Menet ystäväsi luo ja ystäväsi, joiden kanssa olet, päättävät katsoa sopimattoman elokuvan. Mitä teet?” Pankaa kukin paperi eri paikkaan tai eri huoneeseen kirkkorakennuksessa. Jakakaa nuoret ryhmiin ja lähettäkää kukin ryhmä eri pisteeseen. Pyytäkää jokaisessa pisteessä yhtä nuorta lukemaan tilanne ryhmälle. Kehottakaa jokaista nuorta etsimään Nuorten voimaksi -kirjasesta neuvoja siitä, kuinka toimia tuossa tilanteessa. Keskustelkaa ryhmänä kokemuksista, joita nuorilla on ollut vastaavissa tilanteissa ja miten he ovat päättäneet noudattaa Herran tasovaatimuksia. Nuoret voisivat kussakin pisteessä kirjoittaa siellä olevalle paperille ideoita siitä, kuinka he voisivat reagoida tuossa tilanteessa. Kiertäkää sitten kohteissa, niin että kaikki ryhmät käyvät läpi kaikki tilanteet.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa