Näytelmäilta

  • Nuoria näytelmässä

Tarkoitus

Kehittäkää kykyjä ja kasvakaa yhdessä ykseydessä.

Kuvaus

Kehottakaa nuoria valmistamaan lyhyitä näytelmiä tai sketsejä esitettäväksi näytelmäillassa vaarnan jäsenille. Nuoret voitaisiin jakaa seurakuntaryhmiksi tai muiksi ryhmiksi. Nuoret voisivat kirjoittaa oman käsikirjoituksensa tai esittää pyhien kirjoitusten kertomuksia. Pyytäkää nuoria työskentelemään yhdessä tiimeinä, kun he suunnittelevat, harjoittelevat ja esittävät näytelmänsä koko ryhmälle. Nuoret voisivat myös auttaa rekvisiitassa, puvustuksessa, lavastuksessa jne. Keskustelkaa tapahtuman jälkeen siitä, miksi taivaallinen Isä antaa meille kykyjä ja mitä Hän haluaa meidän tekevän niillä.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa