Valokuvakilpailu

  • Poika ottamassa valokuvaa itsestään

Tarkoitus

Tutustukaa valokuvaamiseen taidemuotona.

Kuvaus

Kutsukaa joku opettamaan nuorille kussakin seurakunnassa valokuvauksen perusteita, kuten otoksen sommittelua, valaistusta jne. Antakaa jokaiselle seurakunnalle aihe (tai aiheita) ja pyytäkää heitä ottamaan valokuvia, jotka sopivat heidän aiheeseensa, kun he valmistautuvat vaarnan tapahtumaan, jossa valokuvat asetetaan näytteille.

Voisitte palkita valokuvia eri kategorioissa. Tämä toiminta voidaan sovittaa keskittymään johonkin evankeliumin aiheeseen. Esimerkkejä voisivat olla vuoden toimintailtojen johtoaihe, aihe Nuorten voimaksi -kirjasesta, aihe pyhistä kirjoituksista tms.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa

Tunnisteet:kyvyttaiteet