Ruokatempaus

  • Säilykkeitä

Tarkoitus

Hankkikaa ruokaa nälkäisille.

Kuvaus

Järjestäkää ruokatempaus ja kerätkää hyvin säilyviä elintarvikkeita lahjoitettavaksi ruokapankkiin tai muulle nälkäisiä auttavalle järjestölle. Voisitte ottaa yhteyttä näihin järjestöihin ja selvittää, minkätyyppisiä elintarvikkeita eritoten tarvitaan. Ennen toimintaa tai sen jälkeen käykää nuorten kanssa läpi kertomus kohdasta Matt. 25:31–45 ja keskustelkaa siitä. Mitä tämä opettaa meille siitä, miksi me palvelemme? Kehottakaa nuoria kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he palvelevat muita, ja miksi heistä tuntuu siltä.

Lisää kalenteriin

Yhdistä siihen, mitä opimme parhaillaan

Lataa