Indexeren

Doel

Ontdek hoe leuk familiegeschiedenis kan zijn en dien anderen door te indexeren.

Omschrijving

Indexeren met een groep verbindt ons met het verleden en met elkaar.

Stel je voor dat je tweehonderd jaar geleden leefde. Wat zou je leuk vinden om te doen? Wat voor werk zou je doen? Hoe zouden je vriend(inn)en zijn? Wanneer je historische documenten bekijkt, kun je je aan de hand van de namen, handschriften en datums inbeelden hoe het zou zijn om in 1778 of 1801 te leven — op het Franse platteland of in de stad Londen. 

Wat is indexeren?

Door gewoon in te typen wat je in een historisch document ziet, ben je aan het indexeren en maak je documenten doorzoekbaar, zodat anderen hun verwanten kunnen traceren en hun naam mee naar de tempel kunnen nemen. Elke naam die je indexeert, is van iemands voorouder. Elke geïndexeerde naam kan dan gevonden worden door familieleden die nu leven. 

Welke zegenen kun je door het indexeren ontvangen?

Niet alleen vinden anderen dankzij indexering hun voorouders, maar het levert nog veel meer zegeningen op. Heiligen in Engeland hebben met veel succes indexeringsactiviteiten gehouden. Kijk naar hun voorbeeld om te zien hoe indexeren en activiteiten op het gebied van familiegeschiedenis tot zegeningen voor jezelf en anderen in je wijk of ring kunnen leiden, zoals: 

  • De jongeren zijn bezig met leuke, gezonde en opbouwende activiteiten terwijl ze anderen een dienst bewijzen. 
  • Aan familiegeschiedenis meedoen zorgt voor eenheid in het gezin, de wijk en de ring.
  • Ze voelden de liefde van hun hemelse Vader en hun getuigenis van het heilsplan werd versterkt.
  • Ze schenken nu meer aandacht aan de tempel en nemen hun eigen familienamen mee naar de tempel

Hoe krijg je de jongeren zover dat ze mee gaan doen?

Je kunt ook je eigen indexeringsactiviteit organiseren om de jongeren enthousiast te maken over familiegeschiedenis. Hier zijn een paar tips om je op weg te helpen:

  1. Zoek de steun van de priesterschap: indexeringsevenementen hebben meer kans van slagen met de steun van priesterschapsleiders.
  2. Pittige, haalbare doelen: pittige maar haalbare doelen stellen zal je groep inspireren, motiveren en aanzetten tot grotere prestaties.
  3. Tijdslimiet: er zullen waarschijnlijk meer vrijwilligers deelnemen als het indexeringsevenement een duidelijk begin en eind heeft. Sommige mensen willen misschien wel aan familiegeschiedenis doen, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Deze activiteit kan ze mooi op weg helpen. 
  4. Deelname voorop: richt je primair op deelname en secundair op productiviteit, dan resulteert dat vanzelf in een hoger aantal geïndexeerde vermeldingen. 
  5. Vier de successen: houd het enthousiasme erin door prestaties te erkennen en te vieren. Je kunt bijvoorbeeld een feestje voor de deelnemers houden, beloningen uitdelen of wat ook het beste voor de mensen in jouw gebied werkt.
  6. Tempeluitdaging: leg net zoveel nadruk op indexeren als op namen voor de tempel indienen. Als je groep eenmaal indexeert en zo anderen in staat stelt om hun voorouders te vinden, kun je ze daarna helpen om hun eigen familienamen te vinden en mee naar de tempel te nemen. 

Organiseer je eigen indexeringsactiviteit met behulp van deze hulpmiddelen en tips.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen