Kuinka suunnitella tehokkaita toimintoja

Aloittakaa mielessänne kooruminne tai luokkanne jäsenet

Presidentti Henry B. Eyring on opettanut:

”Olen huomannut hyvän testin, jonka avulla voin tunnistaa, millä toiminnoilla voi olla suuri vaikutus nuoren elämään. Se on se, että nuori itse ehdottaa toimintaa, koska hän tuntee, että kiinnostus siihen on tullut hänelle lahjana Jumalalta.” (”Auttakaa heitä tähtäämään korkealle”, Liahona, marraskuu 2012, s. 67.)

Kysykää

Pyytäkää kutakin kooruminne tai luokkanne jäsentä vastaamaan rukoillen jäljempänä olevien kaltaisiin kysymyksiin. Voisitte tehdä tämän koorumin tai luokan suunnittelukokouksessa, keskustellessanne heidän kanssaan henkilökohtaisesti tai koorumin tai luokan johtokunnan käynnin aikana.

  • Mistä asioista olet kiinnostunut? Millaisesta tekemisestä pidät? Millaisiin asioihin haluaisit tutustua tarkemmin?
  • Millaiseksi ihmiseksi haluat tulla? Missä näet itsesi 5, 10 tai 20 vuoden kuluttua? Mitä sinun pitää tehdä nyt valmistautuaksesi tulevaisuuteen?
  • Kuinka voit palvella? Mitä haluaisit muuttaa paikkakunnallasi tai maailmassa? Kuka tarvitsee apuasi? Mitä lahjoja tai taitoja tunnet Jumalan antaneen sinulle muiden palvelemiseen?

Neuvotelkaa yhdessä

Keskustelkaa koorumin tai luokan johtokunnan kokouksessa siitä, mitä opitte nuorten vastauksista näihin kysymyksiin. Miettikää rukoillen tapoja, joilla kooruminne tai luokkanne voi tukea nuoria heidän tarpeissaan, kiinnostuksen kohteissaan ja tavoitteissaan. Keskustelkaa myös siitä, kuinka voitte tukea vähemmän aktiivisia ja kirkkoon kuulumattomia nuoria alueellanne. Keskittykää ensiksi luokkanne tai kooruminne jäsenten tukemiseen ja suunnitelkaa sitten toimintoja, jotka toteuttavat tuon tarkoituksen.

Suunnitelkaa toimintoja

Suunnitelkaa keskustelunne perusteella toimintoja, jotka keskittyvät luokassanne tai koorumissanne oleviin nuoriin. Keskustelussanne tulee esiin monia toimintaideoita. Tältä verkkosivustolta löytyy lisää ideoita. Käyttäkää suunnittelutyökalua toimintojen aikatauluttamiseen ja suunnitelmistanne kertomiseen nuorten johtohenkilöille, nuorille koorumissanne tai luokassanne, ja nuorten vanhemmille.