Hur man planerar effektiva aktiviteter

Börja med att tänka på ditt kvorum eller din klass.

President Henry B. Eyring lärde:

”Jag har upptäckt ett bra sätt att identifiera aktiviteter med potentialen att göra skillnad i en ung persons liv. Det är att de föreslår en aktivitet som betonar ett intresse de tycker de har fått som en gåva från Gud” (”Hjälp dem sikta högt”, Liahona, nov. 2012, s. 60–62, 67).

Fråga

Be varje medlem i kvorumet eller klassen att med en bön i hjärtat svara på frågor som de som listas nedan. Ni kan göra detta under ett planeringsmöte i kvorumet eller klassen, genom enkäter eller under besök av kvorumets eller klassens presidentskap.

  • Vad intresserar dig? Vad tycker du om att göra? Vilka intressen skulle du vilja prova på?
  • Vem vill du bli? Hur ser ditt liv ut om 5, 10 eller 20 år? Vad behöver du göra nu för att förbereda dig inför framtiden?
  • Hur kan du tjäna? Vad skulle du vilja förändra i samhället eller världen? Vem eller vilka behöver din hjälp? Vilka gåvor och talanger har du fått från Gud för att tjäna andra?

Rådgör tillsammans

Samtala under ett möte som kvorums- eller klasspresidentskap om det ni lärde er av ungdomarnas svar på frågorna. Fundera med en bön i hjärtat på hur ert kvorum eller er klass kan stödja ungdomarna i deras behov, intressen och mål. Samtala också om hur ni kan stödja mindre aktiva ungdomar och ungdomar som inte är medlemmar i området. Fokusera först på hur ni kan stödja medlemmarna i er klass eller ert kvorum och planera sedan aktiviteter som gör detta stöd möjligt.

Planera aktiviteter

Utgå från ert samtal och planera aktiviteter som fokuserar på ungdomarna i er klass eller ert kvorum. Många aktivitetsidéer får ni under ert samtal. Andra idéer finns på den här webbplatsen. Använd planeringsverktyget för att planera aktiviteter och berätta om dessa aktiviteter för era ungdomsledare, ungdomarna i era kvorum eller klasser och ungdomarnas föräldrar.