Turvallisuuden ylläpitäminen kirkon toiminnoissa

 

Toiminnoissa tulee olla mahdollisimman pieni osallistujien loukkaantumisen tai sairastumisen tai kirkon omaisuuden vahingoittumisen riski. Johtohenkilöiden tulee tehdä toimintojen aikana kaikkensa turvallisuuden varmistamiseksi. Suunnittelemalla tehokkaasti ja noudattamalla varotoimia johtohenkilöt voivat minimoida tapaturmariskit.

Toimintoihin tulee sisältyä asianmukainen koulutus ja kunnollinen valvonta. Toimintojen tulee myös soveltua osanottajien ikään ja kypsyyteen.

Johtohenkilöiden tulee valmistautua mahdollisten hätätilanteiden varalle. Heidän tulee myös tietää ennalta, kuinka saadaan yhteys poliisiin ja pelastuslaitokseen.

Seuraava aineisto auttaa teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia ja onnistuneita toimintoja: