New Experience
  • Udskriv

  Hvorfor er familien vigtig?

  Familien er indstiftet af Gud, og den er af afgørende betydning i hans plan for hans børns evige skæbne. Denne guddommelige plan gør det muligt for enkeltpersoner at vende tilbage til hans nærvær og gør det muligt, at familier kan være forenet for evigt.

  Forbered dig åndeligt

  Studér bønsomt følgende skriftsteder og hjælpekilder, og udvælg dem, der vil hjælpe de unge mænd til at forstå, hvorfor familien er vigtig.

  Rom 8:16-17; Hebr 12:9 (Vi er vor himmelske Faders børn)

  1 Mos 2:18-24; L&P 131:1-4; 138:48 (Evangeliske sandheder om familien)

  Mosi 4:14-15; L&P 68:25, 27-29; 93:40, 48-50 (Børn lærer evangeliet om af deres forældre)

  »Familien: En proklamation til verden«, Liahona, nov. 2010, s. 129 (se også Tro mod sandheden,, 2005, s. 35-37)

  Carole M. Stephens, »Familien kommer fra Gud«, Liahona, maj 2015, s. 11-13

  D. Todd Christofferson, »Hvorfor ægteskab, hvorfor familie«, Liahona, maj 2015, s. 50-53

  L. Tom Perry, »Bliv agtværdige forældre«, Liahona, nov. 2012, s. 26-28

  Videoer: »Familien kan være sammen for evigt; »Hjemmet er en guddommelig institution«

  Musik til ungdomstemaet »Nothing Can Separate Us«

  Lad de unge mænd lede

  Et medlem af kvorumspræsidentskabet (eller i præsternes kvorum en assistent til biskoppen) leder mødet. Han leder de unge mænd, når de sidder i råd sammen om kvorummets anliggender, underviser dem i deres præstedømmepligter (fra skrifterne og hæftet Pligt mod Gud), opfordrer dem til at fortælle om deres oplevelser med at udføre deres pligt mod Gud og inviterer en vejleder eller et andet kvorumsmedlem til at undervise i en evangelisk lektion. Han kunne forberede sig ved til et præsidentskabsmøde at udfylde en dagsorden til kvorumsmøde.

  Begynd undervisningen

  Vælg nogle af disse forslag, eller udtænk selv nogle til at gennemgå sidste uges lektion og præsentere denne uges lektion:

  • Bed de unge mænd om parvis at drøfte, hvad de lærte af sidste uges lektion, og hvordan de kan anvende det.
  • Bed på forhånd de unge mænd om at medbringe en genstand, der symboliserer et af deres yndlingsminder med deres familie (såsom familietraditioner, ferier eller andre aktiviteter). Lad de unge mænd hver især fremvise deres genstand og fortælle, hvorfor deres familie er vigtig for dem.

  Lær sammen

  Alle forslagene herunder vil hjælpe kvorumsmedlemmerne til at forstå familiens vigtighed. Følg Åndens vejledning, og vælg det eller de, der vil virke bedst i dit kvorum:

  • Lad de unge mænd læse ældste D. Todd Christoffersons tale »Hvorfor ægteskab, hvorfor familie« eller de sidste otte afsnit af ældste L. Tom Perrys tale »Bliv agtværdige forældre« for at finde svar på spørgsmålet: »Hvorfor er familien vigtig?« Bed kvorumsmedlemmerne om at fortælle, hvad de har fundet frem til. Hvad kan de gøre for at vise, at de forstår, hvor vigtig familien er? Hvordan vil deres forståelse af familiens betydning påvirke den måde, hvorpå de behandler deres familiemedlemmer?
  • Del kvorummet op i fire grupper. Få hver gruppe til at studere et af afsnittene i Carole M. Stephens’ tale »Familien kommer fra Gud« (hvert afsnit begynder med en fremhævet sandhed om familien). Lad grupperne forberede sig på at undervise hinanden i, hvad de lærte af deres afsnit. Hvordan kan de undervise i og være et eksempel på disse sandheder i deres familie og i deres lokalsamfund?
  • Vis en af de videoer, der er foreslået i dette oplæg, og bed de unge mænd om at være opmærksom på årsager til, at vor himmelske Fader har givet os familier. Spørg de unge mænd, hvordan de vil svare nogen, der siger noget i retning af »Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal giftes« eller »Jeg tror ikke, at jeg vil have børn, når jeg bliver voksen«. Hvad vil de sige til en ven, hvis familiesituation ikke er ideel lige nu? (Se »Familie«, Til styrke for de unge, s. 14-15).
  • Giv dem hver især et af de skriftsteder, der er foreslået i dette oplæg. Bed kvorumsmedlemmerne om at læse »Familien: En proklamation til verden« og se efter steder, der relaterer til deres skriftsted. Bed dem om hver især at fortælle om deres skriftsted og hvilken del af proklamationen, det relaterer til. Bed dem om at fortælle om oplevelser, de har haft, som illustrerer familiens betydning.

  Bed de unge mænd om at gengive, hvad de har lært i dag. Forstår de, hvorfor familien er vigtig? Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning?

  Opfordring til handling

  Den unge mand, der leder, afslutter mødet. Han kan:

  • Bære sit vidnesbyrd om vigtigheden af familien i Guds plan.
  • Tilskynde kvorumsmedlemmerne om at fortælle et familiemedlem eller en ven om »Familien: En proklamation til verden«.