Ohita päänavigointi
  • Tulosta

Tervetuloa

Rakkaat nuorten vanhemmat, opettajat, neuvojat ja johtohenkilöt

Herra on kutsunut teidät auttamaan nuoria kokemaan kääntymyksen evankeliumiin. Kuinka suurenmoinen siunaus tämä onkaan! Teillä on mahdollisuus luoda elinikäiset suhteet niihin kallisarvoisiin nuoriin, jotka Herra on uskonut teidän hoiviinne. Kun ymmärrätte heidän ainutlaatuiset tarpeensa ja toiveensa, te pystytte auttamaan heitä kokemaan itse oppimisen ja evankeliumin mukaisen elämän siunauksia joka päivä.

Tärkein osa palvelutyötänne tulee olemaan oma päivittäinen hengellinen valmistautumisenne, johon kuuluu rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen ja kuuliaisuus käskyille. Kannustamme teitä pyhittäytymään evankeliumin mukaiselle elämälle määrätietoisemmin kuin koskaan aiemmin. Niin tehdessänne tulette ymmärtämään, kuinka voitte auttaa nuoria oppimaan evankeliumia oman tutkimisensa ja uskonsa kautta, saamaan itse selville, että evankeliumi on totta, sekä vahvistamaan perhettään ja muita kertomalla kokemuksistaan, oivalluksistaan ja todistuksestaan.

Kun rakkautenne jokaista nuorta kohtaan kasvaa, teidät täyttää halu auttaa heitä luomaan henkilökohtaisen rukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja kuuliaisuuden malleja, jotka johtavat heidät kokemaan kääntymyksen. Rukoilkaa nuorten puolesta joka päivä ja neuvotelkaa vanhempien, johtohenkilöiden ja opettajien kanssa koordinoidaksenne pyrkimyksenne. Te saatte runsaan palkinnon, kun kannustatte, ohjaatte ja tuette nuoria jokaisessa mahdollisessa tilanteessa.

Jokainen kelvollinen myöhempien aikojen pyhä voi opettaa evankeliumia Vapahtajan tavalla. Kun noudatatte Hänen esimerkkiään, Pyhä Henki auttaa teitä tietämään, mitä teidän tulee tehdä. Oma todistuksenne kasvaa, kääntymyksenne syvenee, ja saatte voimaa kohdata elämän haasteet.

Siunatkoon taivaallinen Isämme teitä, kun palvelette Hänen rakkaita nuoriaan.

Ensimmäinen presidenttikunta