Hopp over hovednavigasjon
  • Skriv ut

Velkommen

Kjære foreldre, lærere, veiledere og ungdomsledere:

Du er kalt av Herren til å hjelpe ungdom å bli omvendt til evangeliet. For en storartet velsignelse dette er! Du har mulighet til å utvikle et livslangt forhold til de dyrebare ungdommene Herren har betrodd deg. Hvis du forstår deres unike behov og ønsker, vil du være i stand til å hjelpe dem å oppleve velsignelsene ved å lære og etterleve evangeliet hver dag.

Den viktigste delen av din tjeneste vil være din egen daglige åndelig forberedelse, inkludert bønn, skriftstudium og lydighet mot budene. Vi oppfordrer deg til å vie deg til å etterleve evangeliet med mer mål og mening enn noen gang før. Hvis du gjør det, vil du forstå hvordan du kan hjelpe ungdom å lære evangeliet ved eget studium og tro, til selv å oppdage evangeliets sannhet, og til å styrke sin familie og andre ved å dele sine erfaringer, sin innsikt og sitt vitnesbyrd med andre.

Etter hvert som din kjærlighet til hver ungdom vokser, vil du bli fylt med et ønske om å hjelpe dem å utvikle vaner med personlig bønn, skriftstudium og lydighet som vil lede dem til omvendelse. Be for ungdommen hver dag, og rådfør deg med foreldre, ledere og lærere for å koordinere innsatsen. Du vil bli rikt belønnet når du oppmuntrer, veileder og støtter ungdom ved enhver anledning.

Enhver verdig siste-dagers-hellig kan undervise i evangeliet på Frelserens måte. Når du følger hans eksempel, vil Den hellige ånd hjelpe deg å vite hva du skal gjøre. Ditt eget vitnesbyrd vil vokse, din omvendelse til evangeliet vil bli dypere, og du vil bli styrket for å møte livets utfordringer.

Måtte vår himmelske Fader velsigne deg i din tjeneste for hans elskede ungdom.

Det første presidentskap