luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Beslut, hvad man skal undervise i

Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge er opdelt i dele baseret på principper i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver del omfatter adskillige undervisningsoplæg, som vejledere og lærere kan anvende som forberedelse til Det Aronske Præstedømmes kvorumsmøder og Unge Pigers og Søndagsskolens klasser. Forældre er også inviteret og opfordres til at anvende dem i deres familie.

Delene er blevet arrangeret månedsvis for at bidrage til at koordinere de unges undervisning i evangeliet overalt i Kirken. Der findes ofte flere undervisningsoplæg i en del, end man kan nå at undervise i på en måned. Menighedens ledere og lærere for de unge bør tale sammen for at beslutte, hvilke undervisningsoplæg man skal undervise i fra hver del. Hvis du er vejleder i Det Aronske Præstedømme eller Unge Piger, så tal med dit kvorums- og klassepræsidentskab, når der skal udvælges undervisningsoplæg. Du kan også invitere kvorummet og klassen til at drøfte, hvad de ønsker eller har brug for at lære.

Når du planlægger, hvad du skal undervise i, så tænk bønsomt på dine unge. Hvad oplever de? Hvilke udfordringer eller fristelser møder de? Hvilke spørgsmål har de? Hvilken læresætning er de nødt til at forstå som forberedelse til deres fremtid? Du finder måske ud af, at du er nødt til at gøre din plan fleksibel nok til, at du kan tilpasse den, når nye behov eller spørgsmål opstår. Du kan fx finde ud af, at de unge har brug for mere end en uge til at drøfte et emne. Lad de unges behov, ikke en på forhånd lagt plan, lede din undervisning.