tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

Fuafuaina Po o Le A Le Mea e Aoao Atu

Sau, Mulimuli Mai ia te Au: Punaoa e Aoao ai mo le Autalavou ua faatulagaina i iunite e faavae i mataupu faavae o le talalelei toefuataiina a Iesu Keriso. O iunite taitasi ua aofia ai ni otootoga e aoao ai ia e mafai e faufautua ma faiaoga ona faaaoga e sauniuni ai mo fonotaga a korama o le Peristua Arona ma Tamaitai Talavou ma vasega o le Aoga Sa. Ua valaaulia foi matua ma fautuaina e faaaoga i o latou aiga.

Ua faatulagaina iunite i se faasologa faalemasina e fesoasoani ai e faalaugatasia ia aafiaga o le aoaoina o le talalelei e talavou i le salafa o le Ekalesia. E tele taimi e sili atu ona tele otootoga e aoao ai i se iunite nai lo le mea e mafai ona aoao atu i se masina e tasi. E ao i taitai o uarota ma faiaoga o le autalavou ona fefautuaa’i faatasi e fuafua ai po o a otootoga e aoao ai, e aoao atu ai mai iunite taitasi. Afai o oe o se faufautua i le Perisitua Arona po o Tamaitai Talavou, talanoa ma le au peresitene o lau korama po o le vasega i le taimi e filifili ai otootoga e aoao mai ai. E mafai foi ona e valaaulia tagata o le korama ma le vasega, e talanoaina po o a mea latou te mananao ai pe manaomia ona aoaoina.

A o e fuafuaina po o le a le mea e aoao atu, ia mafaufau ma le agaga tatalo i lau autalavou. O a o latou aafiaga o i ai? O a luitau po o faaosoosoga o latou feagai? O a latou fesili o i ai? O a aoaoga faavae e manaomia ona latou malamalama ai e sauniuni ai mo lo latou lumanai? Atonu e te iloa ai e manaomia ona fetuutuunai lau fuafuaga ina ia mafai ai ona e fetuuna’ia pe a tulai mai ni manaoga fou po o ni fesili. Mo se faataitaiga, atonu e te maua ua manaomia e le autalavou le silia ma le vaiaso e talanoaina ai se autu. Ia avea tulaga e manaomia e le autalavou, ae lē o lau fuafuaga na muai faataatia, e taiala ai lou aoao atu.