New Experience
    • Skriv ut

    Bestäm vad du ska undervisa om

    Kom och följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar har delats upp i enheter som grundas på principer i Jesu Kristi återupprättade evangelium. För varje enhet finns flera lektionsförslag som rådgivande och lärare kan använda för att förbereda möten i aronska prästadömet och lektioner i Unga kvinnor och söndagsskolan. Föräldrar uppmuntras också att använda dem i sin familj.

    Enheterna har organiserats i ett månadsschema för att hjälpa till att koordinera evangelieinlärningen hos kyrkans ungdomar i hela världen. Oftast finns det fler lektionsförslag för en enhet än vad som hinner användas på en månad. Församlingsledare och lärare för ungdomar bör tillsammans bestämma vilka lektionsförslag som ska användas för varje enhet. Om du är rådgivande i aronska prästadömet eller Unga kvinnor bör du rådgöra med kvorums- eller klasspresidentskapet när du väljer lektionsförslag. Du kan även inbjuda kvorums- och klassmedlemmar att diskutera vad de vill eller behöver lära sig om.

    Försök att ha en bön för ungdomarna i hjärtat när du planerar vad du ska undervisa om. Vilka saker går de igenom just nu? Vilka utmaningar eller frestelser möter de? Vilka frågor har de? Vilken lära behöver de förstå för att förbereda sig för framtiden? Kanske behöver du ha en flexibel lektionsplan så att du kan anpassa den om nya behov eller frågor dyker upp. Till exempel kanske du upptäcker att ungdomarna behöver mer än en vecka på sig att diskutera ett ämne. Låt ungdomarnas behov vägleda din undervisning, inte ett förutbestämt schema.