Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Bepalen wat u wilt behandelen

Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren is opgedeeld in modules die zijn gebaseerd op beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus. Elke module bevat verschillende leerschema’s voor adviseurs, adviseuses en leerkrachten die lesgeven in de Aäronische-priesterschapsquorums, jongevrouwen en zondagsschool. We raden ook ouders aan ze thuis te gebruiken.

De modules zijn op maand gerangschikt, wat de coördinatie van de evangelische leerervaringen van onze jongeren vergemakkelijkt. Er zijn vaak meer leerschema’s in een module dan er in een maand kunnen worden gebruikt. De wijkleiders en leerkrachten van jongeren dienen in overleg vast te stellen welke leerschema’s zij uit elke module willen behandelen. Als u een adviseur in de Aäronische priesterschap of een adviseuse in de jongevrouwen bent, vraag dan uw quorum- of klaspresidium om advies bij de keuze van de leerschema’s. U kunt uiteraard ook met de jongemannen of jongevrouwen zelf bespreken wat ze willen of zouden moeten leren.

Houd uw jongeren in gedachten als u nadenkt over de leerstof. Waar hebben ze mee te maken? Voor welke uitdagingen of verleidingen staan ze? Met welke vragen zitten ze? Van welke leer zullen ze zich een begrip moeten vormen om zich voor te bereiden op hun toekomst? Wellicht zult u merken dat u beter uit de voeten kunt met een flexibel lesschema om in te kunnen spelen op nieuwe behoeften en onverwachte vragen. Zo merkt u misschien dat de jongeren meer dan één week nodig hebben om een onderwerp te bespreken. Laat de behoeften van de jongeren prevaleren, niet een vooraf opgesteld lesrooster.