luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Formålet med hver eneste organisation

Familien, Det Aronske Præstedømmes kvorummer, klasser i Unge Piger, Søndagsskolen og seminar har et unikt formål med at hjælpe de unge blive omvendt til evangeliet. At kende disse formål kan hjælpe dig til at forstå de oplevelser, de unge har, når de lærer om Jesu Kristi evangelium.

Familien

Vor himmelske Fader skabte familien som en central del af sin plan for at hjælpe sine børn med at lære evangeliet at kende i en kærlig atmosfære og for at forberede dem til evigt liv. Forældre har hovedansvaret for at undervise deres børn (se L&P 68:25-28), der omfatter at forberede dem på at modtage ophøjelsens ordinancer. Ingen kan tage forældrenes plads i dette ansvar, som Gud har givet dem. Præstedømmekvorummer, organisationerne og Kirkens programmer eksisterer for at støtte og styrke familien.

Det Aronske Præstedømme

Bærere af Det Aronske Præstedømme skal blive omvendt, udføre deres hellige præstedømmepligter, være »stående tjenere« (L&P 84:111), forberede sig på at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og tempelordinancerne og blive værdige missionærer, ægtemænd og fædre. De mødes til et kvorumsmøde om søndagen, der er mere end blot en klasse. Hvert møde er bønsomt planlagt af kvorumspræsidentskabet med hjælp fra vejledere, men altid underledelse af kvorumspræsidenten, der har præstedømmenøglerne. Som instrueret i Lære og Pagter præsiderer kvorumspræsidenten ved kvorumsmødet, sidder i råd med kvorumsmedlemmer og underviser dem i deres pligter (se L&P 107:85-87, 99-100). Kvorumsmøder giver også mulighed for at ordne kvorumsanliggender, der kan omfatte at uddele opgaver, rapportere og følge op på tidligere opgaver og kommunikere om og koordinere aktiviteter. Disse møder giver desuden de unge mænd mulighed for at opmuntre og støtte hinanden i deres arbejde med Pligt mod Gud, især når de fortæller om, hvad de lærer.

Unge Piger

Søndagens klasser i Unge Piger giver unikke lærerige oplevelser, der hjælper de unge piger med at blive værdige til at komme i templet og forberede dem på deres evige roller som pagtskvinder, hustruer og mødre. Hver lektion begynder med Unge Pigers tema og fokuserer på Mormons Bog og de levende profeters undervisning. Lektionerne giver dem også mulighed for at lære om og efterleve Unge Pigers værdinormer og standarderne i Til styrke for de unge. Når unge piger udøver deres handlefrihed for at deltage i den undervisning, der indbyder Helligånden, bliver de oplyst, opmuntret og styrket til at efterleve evangeliet personligt og i deres familie. Personlig fremgang og aktiviteterne til GUF spiller en afgørende rolle i omvendelsesprocessen, når de unge piger øver sig i det, de lærer. For at sikre, at hver eneste unge pige har tid nok til at acceptere og handle ud fra en læresætning, kan man bruge flere uger på et emne.

Søndagsskolen

Søndagsskolen styrker troen på vor himmelske Fader og Jesus Kristus ved at sørge for muligheder for de unge mænd og piger og deres lærere til at lære om og undervise i evangeliets læresætninger sammen og til at styrke hinanden i at efterleve det. Søndagsskolen sørger for, at de unge får en unik og vigtig mulighed for at skabe sammenhæng mellem det, de lærer i deres personlige studium og deres oplevelser i hjemmet, seminar, andre kirkemøder og -klasser og i hverdagen. I Søndagsskolen lægger man særlig vægt på at hjælpe de unge udvikle færdigheder og selvtillid til at blive mere kristuslignende elever og lærere. Menighedens søndagsskolepræsidentskab fungerer som specialister i indsatsen med forbedring af undervisning og indlæring i menigheden (se Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 12.5).

Seminar

Seminar giver de unge religionsundervisning på hverdage. Formålet er at hjælpe de unge til at forstå og forlade sig på Jesu Kristi lærdomme og forsoning, gøre sig egnede til templets velsignelser og forberede sig selv, deres familie og andre på evigt liv hos vor Fader i himlen. Seminarlærere og -elever studerer og opfordres til at anvende evangeliets principper, som de findes i skrifterne og profeternes ord. De søger at undervise og lære ved Ånden i en atmosfære med kærlighed, respekt og formål og på en måde, som fører til forståelse og opbyggelse. Det forventes, at eleverne tager en aktiv rolle i indlæringsprocessen og får mulighed for at forklare, fortælle og vidne om evangeliets læresætninger og principper. De opfordres til at studere skrifterne dagligt, læse teksten i skriften til kurset og mestre centrale passager i skriften og grundlæggende læresætninger.