Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

Otootoga e Aoao Mai Ai

O otootoga taitasi e aoao mai ai, e taulai atu i fesili atonu o i ai i talavou ma le aoaoga faavae e mafai ona fesoasoani ia i latou e maua ai tali i na fesili. O otootoga e aoao mai ai e le faapea, e faamatala auiliili atu ai mea o le a e ta’u atua ma faia pe a e aoao atu. Ua fuafuaina e fesoasoani ai ia te oe ia e iloaina le aoaoga faavae mo oe lava ia ma saunia ai e faaaofia ia talavou i ni aafiaga mamana e aoao ai. Fetuunai nei aafiaga i mea latou te fiafia i ai ma manaomia. Mafaufau i ni auala e mafai ona musuia ai i latou e galulue mo i latou lava e sailia, su’e, ma faasoa atu tali i a latou lava fesili i le talalelei.

O otootoga taitasi e aofia ai mau faasino ma sootaga i aoaoga mai perofeta soifua ma isi taitai o le Ekalesia i le taimi nei, aemaise aoaoga e tuuina mai i konafesi aoao ma sauniga aoao a Tamaitai Talavou. O nei aoaoga o loo faafouina pea lava pea ina ia mafai ai ona e fesoasoani i talavou ia aoao ai ma ola ai i fautuaga a perofeta soifua i le taimi lava e mae’a ai ona tuu mai. Toe tagai i nei otootoga mo aoaoga aupito lata mai a taitai o le Ekalesia.