luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Principper for at undervise unge

Hvordan omsætter man i praksis principperne i Frelserens måde at undervise på? Her er nogle få enkle forslag. Se yderligere oplysninger i Håndbog 2: Forvaltning af Kirken, 2010, 1.4, 3.2.

Styrk familien

Det ideelle sted for unge at lære om og efterleve evangeliet er i hjemmet under retskafne forældres kærlige vejledning. Et kristuscentreret hjem giver de unge den bedste forberedelse til at modtage evangeliets hellige ordinancer (se Undervisning, den største kaldelse, s. 127-143).

Af denne grund eksisterer Kirkens organisationer, aktiviteter og programmer (deriblandt Pligt mod Gud og Personlig fremgang, Til styrke for de unge og undervisningsmateriale til de unge) for at støtte forældre, når de hjælper deres sønner og døtre med at blive omvendt til Jesu Kristi evangelium.

Åndelig forberedelse

Herren befalede: »Søg først at få mit ord« (L&P 11:21). En del af åndelig forberedelse er at selv studere den læresætning, du skal undervise i. Ånden vil vejlede dig til det, der er mest relevant og nyttigt for de unge. Når du så stræber efter at efterleve det, du underviser i, vil du af egen erfaring være i stand til at vidne om evangeliets sandhed (se Undervisning, den største kaldelse, s. 12-20).

Rådfør jer med hinanden

At hjælpe unge med at blive omvendt kræver en kombineret indsats af forældre, ledere, vejledere og lærere, deriblandt seminarlærere. Rådfør jer med hinanden om de unges behov. Find ud af, hvad de lærer derhjemme, i kirken og i seminar, så du kan bygge videre på det, når du underviser dem. Sammen kan I skabe en meget stærkere og lærerig oplevelse for de unge end hver for sig.

Der findes mange muligheder for forældre, lærere, vejledere og ledere til at rådføre sig med hinanden. Her er nogle eksempler:

  • Lederskabsmøder, såsom menighedsråd eller biskoprådets ungdomskomitémøder.
  • Korte, uformelle møder inden eller efter de almindelige kirkemøder.
  • Kommunikation via telefon eller e-mail.

Tjen de unge

Undervisning af unge betyder mere end blot at videregive information. Kristuslignende undervisning omfatter at vejlede og opmuntre de unge i deres personlige bestræbelser på at efterleve evangeliet i hverdagen. Det kan omfatte at række ud til dem uden for de normale møder, klasser og aktiviteter.

Forsøg at elske de unge, som vor himmelske Fader elsker dem. Han ser det bedste i dem, han er tålmodig, når de udvikler sig. Han opmuntrer dem selv, når de kæmper med at gøre det, der er ret, og han giver aldrig op (se Undervisning, den største kaldelse, s. 31-39).

Undervis i evangeliet

I al evangelisk undervisning er Ånden den virkelige lærer. Hvis du søger hans vejledning, vil han røre dit hjerte og inspirere dem, du underviser.

En af de bedste måder at indbyde Ånden på er ved at involvere de unge i at drøfte skrifterne og den seneste undervisning fra de levende profeter. Online undervisningsoplæg hjælper dig med at finde de mest relevante kilder.

Ofte kan de unge fortælle om deres egne åndelige oplevelser og indsigt. Det kan de gøre ved familieaften, i klasser og kvorumsmøder, GUF-aktiviteter, som gæster i Primary og mange andre formelle og uformelle situationer. Når de bærer deres vidnesbyrd for hinanden, bærer Ånden vidnesbyrd, og alle bliver opbygget (se Undervisning, den største kaldelse, s. 50-59).