New Experience
  • Skriv ut

  Principer för undervisning av ungdomar

  Hur tillämpar man principerna i Frälsarens sätt att undervisa? Här är några enkla förslag. För ytterligare information, se Handbok 2: Kyrkans förvaltning (2010), 1.4, 3.2.

  Stärk familjen

  Den idealiska platsen för ungdomarna att lära sig och att leva efter evangeliet är hemmet, med rättfärdiga föräldrars kärleksfulla vägledning. Ett hem som är centrerat kring Kristus ger ungdomarna den bästa förberedelsen för att ta emot evangeliets heliga förrättningar. (Se Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 127–143.)

  Av denna anledning har kyrkan biorganisationer, aktiviteter och program (däribland Plikt mot Gud och Personlig tillväxt, Vägledning för de unga och studiekurser för ungdomar) för att stödja föräldrarna i deras strävan att hjälpa sina söner och döttrar att bli omvända till Jesu Kristi evangelium.

  Förbered dig andligen

  Herren befallde: ”Sök först efter att få mitt ord” (L&F 11:21). En del av att förbereda sig andligen är att själv studera den lära som du ska undervisa om. Anden kommer att visa dig vad som är mest relevant och till störst hjälp för ungdomarna. När du sedan strävar efter läran, kommer du att kunna vittna om sanningen i evangeliet av egen erfarenhet. (Se Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 12–20.)

  Rådgör tillsammans

  Att hjälpa ungdomar att bli omvända kräver gemensamma ansträngningar från föräldrar, ledare, rådgivande och lärare, däribland seminarielärare. Rådgör tillsammans om ungdomarnas behov. Ta reda på vad de lär sig hemma, i kyrkan och i seminariet, så att ni kan bygga vidare på det när ni undervisar dem. Tillsammans kommer ni att kunna skapa en mycket mer kraftfull lärandeerfarenhet för ungdomarna än ni skulle kunna på egen hand.

  Det finns många tillfällen för föräldrar, lärare, rådgivande och ledare att rådgöra tillsammans. Här är några exempel:

  • Ledarskapsmöten, som församlingsråd eller biskopsrådets ungdomskommittés möten.
  • Korta, informella möten före eller efter kyrkans vanliga möten.
  • Kommunikation via telefon eller e-post.

  Betjäna ungdomarna

  Att undervisa ungdomar innebär mer än att bara dela med sig av information. Kristuslik undervisning inbegriper mentorskap och att uppmuntra ungdomarna i deras personliga ansträngningar att leva efter evangeliet i det dagliga livet. Man kan behöva finnas där för dem även utanför schemalagda möten, lektioner och aktiviteter.

  Försök älska ungdomarna som deras himmelske Fader älskar dem. Han ser det bästa i dem. Han har tålamod med dem medan de växer. Han uppmuntrar dem även när de har svårt att göra det rätta, och han ger aldrig upp. (Se Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 31–39.)

  Undervisa om evangeliet

  I all undervisning om evangeliet är det Anden som är den verkliga läraren. Om du söker hans vägledning kommer han att röra vid ditt hjärta och inspirera dem som du undervisar.

  Ett av de bästa sätten att inbjuda Anden är att engagera ungdomarna i samtal om skrifterna och de mest aktuella lärdomarna från de levande profeterna. Lektionsförslagen på nätet kommer att hjälpa dig hitta de mest relevanta resurserna.

  Ofta har ungdomarna egna andliga erfarenheter och insikter att dela med sig av. Det kan de göra under familjens hemafton, på lektioner eller kvorummöten, under veckoträffar, som gäster i Primär eller i många andra formella och informella situationer. När de delar med sig av sitt vittnesbörd med varandra bär Anden vittne och alla blir uppbyggda. (Se Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 50–59.)