luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Dit formål

Det Første Præsidentskab har sagt, at dit formål som lærer for de unge er at hjælpe dem til at blive omvendt til Jesu Kristi evangelium.

Vejen til omvendelse er personlig. Omvendelse sker ikke kun ved et møde, en klasse eller en aktivitet. I sidste ende bliver de unge omvendt ved flittigt at efterleve evangeliet hver eneste dag – bede, studere skrifterne, holde befalingerne, udføre opgaver i præstedømmet og andre steder, komme i templet, tjene familien og andre og fortælle om evangeliet. Når de gør alt dette, begynder deres ønsker, indstillinger og handlinger at rette sig ind efter vor himmelske Faders vilje. De bliver glade og tillidsfulde, og de fryder sig ved »at handle og ikke være genstand for handling« (2 Ne 2:26). De stræber efter at adlyde Helligåndens tilskyndelser, modstå fristelse og »gøre meget [godt] af egen fri vilje« (L&P 58:27). De bliver »hellig[e] ved Herren Kristi forsoning« (Mosi 3:19).

Vi bliver alle omvendt, når vi selv lærer at gå på evangeliets sti. I din rolle, måden, du bliver venner på, opmuntrer og støtter de unge i deres personlige åndelige tilbedelse, og måden, du underviser og lærer sammen med dem i både formelle og uformelle omgivelser, vil hjælpe dem til at forblive på stien og gå frem mod personlig og livslang omvendelse.