stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Ditt syfte

Första presidentskapet har lärt att ditt syfte som lärare för ungdomarna är att hjälpa dem att bli omvända till Jesu Kristi evangelium.

Stigen mot omvändelse är personlig. Omvändelse sker inte på ett enda möte, eller en enda lektion eller aktivitet. I slutändan blir ungdomarna omvända genom att flitigt leva efter evangeliet varje dag —be, studera skrifterna, hålla buden, uppfylla prästadömsplikter och andra uppgifter, besöka templet, tjäna sina familjer och andra, och dela med sig av evangeliet. När de gör dessa saker börjar deras önskningar, attityder och handlingar överensstämma med vår himmelske Faders vilja. De blir lyckliga och trygga i sig själva, och de gläds åt att ”verka… utan att påverkas” (2 Nephi 2:26). De strävar efter att följa den Helige Andens maningar, motstå frestelser och göra ”mycket [gott] av egen fri vilja” (L&F 58:27). De blir ”helig[a] genom Herren Kristi försoning” (Mosiah 3:19).

Alla blir vi omvända allteftersom vi själva lär oss att vandra evangeliets stig. I din roll kan du hjälpa dem att stanna kvar på stigen och gå framåt mot en personlig och livslång omvändelse, genom ditt sätt att bli vän med, uppmuntra och stödja ungdomarna i deras personliga andliga hängivenhet, och ditt sätt att undervisa och lära tillsammans med dem i såväl formella som informella situationer.