Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Uw doel

Het Eerste Presidium heeft verklaard dat uw doel als leerkracht van jongeren is ze de nodige steun te bieden om tot het evangelie van Jezus Christus bekeerd te raken.

Het pad tot bekering is heel persoonlijk. Bekering vindt niet plotsklaps in een vergadering of een les of tijdens een activiteit plaats. Jongeren raken uiteindelijk bekeerd door het evangelie dagelijks ijverig na te leven — bidden, de Schriften bestuderen, de geboden onderhouden, priesterschaps- en andere taken vervullen, de tempel bezoeken, familieleden en anderen dienen, en het evangelie uitdragen. Door dat alles te doen, brengen zij hun verlangens, houding en daden op één lijn met de wil van onze hemelse Vader. Ze worden gelukkig en zelfverzekerd, en scheppen er genoegen in om ‘te handelen en niet om met zich te laten handelen’ (2 Nephi 2:26). Ze streven ernaar de ingevingen van de Heilige Geest te gehoorzamen, verleiding te weerstaan, en ‘vele [goede] dingen uit eigen vrije wil te doen’ (LV 58:27). Zij worden heiligen ‘door de verzoening van Christus’ (Mosiah 3:19).

Ieder van ons wordt bekeerd door zelfstandig het evangeliepad te leren bewandelen. De manier waarop u jongeren begeleidt, moed inspreekt en steunt bij hun geestelijke toewijding, en waarop u hen, zowel in de klas als daarbuiten, onderwijst en met ze leert, zal ze helpen om op het pad te blijven en op een innerlijke, levenslange bekering af te stevenen.