luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Undervisning på Frelserens måde

Tænk et øjeblik over, hvad du ved om Frelseren. Kan du se ham for dig – med sine disciple samlet omkring sig? Kan du se ham undervise skarerne ved Genesaret Sø eller tale personligt med kvinden ved brønden? Hvad lægger du mærke til ved hans måde at undervise og lede på? Hvordan hjalp han andre til at lære, vokse åndeligt og omvende sig til hans evangelium?

Han elskede dem, bad for dem og tjente dem konstant. Han fandt muligheder for at være sammen med dem og udtrykke sin kærlighed. Han vidste, hvad deres interesser, håb og ønsker var, og hvad der foregik i deres tilværelse.

Han vidste, hvem de var, og hvad de kunne blive. Han fandt særlige måder at hjælpe dem til at lære og vokse på – måder, der var beregnet til netop dem. Når de kæmpede, gav han ikke op over for dem, men blev ved med at elske dem og tjene dem.

Han forberedte sig på at undervise ved at tilbringe tid alene i bøn og faste. I daglige, private stunder søgte han sin himmelske Faders vejledning.

Han anvendte skrifterne til at undervise og vidne om sin mission. Han lærte folk selv at tænke over skrifterne og anvende dem til at finde svar på deres egne spørgsmål. Deres hjerte brændte i dem, mens han med magt og myndighed underviste dem i Guds ord, og de vidste med sig selv, at skrifterne var sande.

Han fortalte enkle historier, lignelser og eksempler fra det virkelige liv, der for dem gav mening. Han hjalp dem til at se evangeliets lektier gennem deres egne oplevelser og i verden omkring dem. Han talte om at fiske, føde børn og arbejde i markerne. I belæringen om, at vi skal våge over hinanden, fortalte han historier om at redde de fortabte får. For at lære sine disciple, at de skulle stole på vor himmelske Faders varme omsorg, bad han dem om at »betragt[e] liljerne på marken«.

Han stillede spørgsmål, der førte til dybsindige tanker og følelser. Han var oprigtigt interesseret i deres svar og glædede sig over deres udtryk for tro. Han gav dem mulighed for at stille deres egne spørgsmål og komme med deres egen indsigt, og han besvarede deres spørgsmål og lyttede til deres oplevelser. Takket være hans kærlighed følte de sig trygge ved at fortælle ham om deres tanker og personlige følelser.

Han opfordrede dem til at bære vidnesbyrd, og når de gjorde det, rørte Ånden deres hjerte. »Men I, hvem siger I, at jeg er?« spurgte han. Da Peter svarede, blev hans vidnesbyrd styrket: »Du er Kristus, den levende Guds søn.«

Han stolede på dem, forberedte dem og gav dem vigtige ansvar for at undervise, velsigne og tjene andre. »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen«, formanede han dem. Hans formål var at hjælpe dem til at blive omvendt ved at tjene andre.

Han opfordrede dem til at handle i tro og efterleve de sandheder, han belærte om. I al sin undervisning fokuserede han på at hjælpe sine tilhængere til at efterleve evangeliet af hele deres hjerte. Han gav dem mulighed for at lære gennem berigende erfaringer for at opnå det. Da han viste sig for nefitterne, indbød han dem til at komme hen til sig en efter en, så de kunne se, føle og selv vide, at det var ham. Da han fornemmede, at de ikke helt forstod hans budskab, opfordrede han dem til at gå hjem og forberede sig og komme tilbage og lære mere.

På enhver måde var han deres eksempel og mentor. Han lærte dem at bede ved at bede sammen med dem. Han lærte dem at elske og tjene ved den måde, han elskede og tjente dem på. Han lærte dem, hvordan de skulle undervise i evangeliet gennem den måde, han underviste.

Frelserens måde at undervise på er anderledes end verdens måde.

Dette er således din hellige kaldelse – at undervise som Frelseren underviste. Når du gør det, vil de unge give plads i deres hjerte, så evangeliets frø kan sås, svulme og vokse. Det fører til omvendelse – det ultimative mål for din undervisning. Når du hjælper de unge til at blive omvendt, er du en hjælp til, at de kan forberede sig på at følge Frelseren livet igennem – komme værdigt i templet, modtage Det Melkisedekske Præstedømme, tage på mission, indgå hellige pagter, opdrage en retskaffen familie og opbygge Guds rige i hele verden. Hvor stor skal da ikke din glæde være!