luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Overensstemmelse og tilpasning

Mange forslag i dette hæfte kan tilpasses, så det fungerer i en lokal sammenhæng. Når lærere og ledere forstår formålet med disse forslag, vil de blive inspireret til at finde alternativer, der imødekommer de unges behov. Følgende principper bør ikke blive tilpasset:

  • Ledere og lærere udvælger og forbereder lektioner fra den del, der er anbefalet for måneden. De baserer deres valg på behovet hos de unge, de underviser.
  • Når det er muligt, koordinerer og forstærker lærere (deriblandt seminarlærere) hinandens indsats.
  • Vejledere og lærere forsøger oprigtigt at undervise, som Frelseren underviste – involvere de unge i at opdage evangeliet gennem deltagelse i undervisningen. Det kan omfatte at søge sammen i skriften, drøfte ideer, fortælle om personlige oplevelser og indsigt og bære vidnesbyrd.
  • De unge opfordres til at fortælle deres familie og andre om det, de lærer. De bør også få mulighed for at undervise ved kirkemøder og -aktiviteter.
  • Al undervisning i Kirken bør opmuntre til, bygge på og føre til private åndelige oplevelser med personlig bøn, skriftstudium, overvejelse, efterlevelse af evangeliet i hverdagen og tjeneste. I sidste ende er denne personlige indsats nøglen til omvendelse.