stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Enhetlighet och anpassning

Många av förslagen i den här boken kan anpassas för att fungera i olika omständigheter. När lärare och ledare förstår syftet med förslagen kommer de att få inspiration att hitta alternativ som möter deras ungdomars behov. Följande principer bör inte anpassas:

  • Ledare och lärare väljer ut och förbereder lektioner från den enhet som rekommenderas för månaden. De grundar sitt val på ungdomarnas behov som de undervisar.
  • När det är möjligt koordinerar och förstärker lärare (däribland seminarielärare) varandras ansträngningar.
  • Rådgivande och lärare försöker uppriktigt att undervisa som Frälsaren undervisade — och engagerar ungdomarna i att upptäcka evangeliet genom aktivt deltagande i lärandet. Det kan till exempel handla om att utforska skrifterna tillsammans, diskutera idéer, dela personliga erfarenheter och insikter och bära vittnesbörd.
  • Ungdomarna uppmuntras att dela med sig av det som de lär sig med sin familj och med andra. De bör också få möjlighet att undervisa på kyrkans möten och aktiviteter.
  • Allt lärande i kyrkan bör uppmuntra, bygga på och leda till personliga andliga upplevelser genom böner, skriftstudier, begrundan och att leva efter evangeliet i det dagliga livet och tjäna andra. Det är denna personliga ansträngning som är nyckeln till omvändelse.