Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Uniformiteit en aanpassing

Veel suggesties in deze leidraad kunnen worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Leerkrachten en leidinggevenden die het doel van deze suggesties begrijpen, zullen de inspiratie krijgen om op zoek te gaan naar alternatieven die aan de behoeften van hun jongeren tegemoet komen. Aan de volgende beginselen mag niet worden getornd.

  • Leidinggevenden en leerkrachten bereiden lessen voor uit de maandmodule. Zij baseren hun keuze op de behoeften van de jongeren die zij lesgeven.
  • Zo mogelijk kunnen leerkrachten (ook seminarieleerkrachten) hun onderwijs onderling coördineren en aanvullen.
  • Adviseurs, adviseuses en leerkrachten proberen ijverig de Heiland tot voorbeeld te nemen in hun onderwijs — geef jongeren de leerervaringen die ze nodig hebben om het evangelie te ontdekken. Zoals gezamenlijk de Schriften onderzoeken, ideeën bespreken, persoonlijke ervaringen en inzichten uitwisselen en getuigenis geven.
  • Jongeren wordt geadviseerd om wat ze leren in de huiselijke kring en met anderen te bespreken. Ze behoren ook de gelegenheid te krijgen om les te geven in bijeenkomsten of op activiteiten.
  • Alle leeractiviteiten in de kerk dienen aan te moedigen, uit te nodigen en te leiden tot geestelijke ervaringen in persoonlijk gebed, Schriftstudie, reflectie, het evangelie naleven en anderen dienen. Deze persoonlijke betrokkenheid zal uiteindelijk tot bekering leiden.