luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Velkommen

Kære forældre, lærere, vejledere og ledere for de unge:

I er kaldet af Herren til at hjælpe de unge med at blive omvendt til evangeliet. Hvor er det en vidunderlig velsignelse! I har mulighed for at skabe et livslangt forhold med de dyrebare unge, Herren har betroet jer. Når I forstår deres unikke behov og ønsker, bliver I i stand til at hjælpe dem til selv at opleve velsignelserne ved læring og efterlevelse af evangeliet hver eneste dag.

Det vigtigste i jeres tjeneste bliver jeres egen daglige åndelige forberedelse, deriblandt bøn, skriftstudium og lydighed mod befalingerne. Vi opfordrer jer til at vie jer selv til at efterleve evangeliet med større inspiration end før. Når I gør det, vil I forstå, hvordan I kan hjælpe de unge til at lære evangeliet at kende gennem deres eget studium og tro, selv opdage evangeliets sandhed og styrke deres familie og andre ved at fortælle om deres oplevelser, indsigt og vidnesbyrd.

Når jeres kærlighed til hinanden vokser, bliver I fyldt med et ønske om at hjælpe dem til at skabe et mønster med personlig bøn, skriftstudium og lydighed, som vil føre dem til omvendelse. Bed for de unge hver dag og rådfør jer med forældre, ledere og lærere for at koordinere jeres indsats. I bliver rigt belønnet, når I opmuntrer, vejleder og støtter de unge i alt.

Alle værdige sidste dages hellige kan undervise i evangeliet på Frelserens måde. Når I følger hans eksempel, hjælper Helligånden jer til at vide, hvad I skal gøre. Jeres eget vidnesbyrd vokser, jeres omvendelse bliver mere omfattende, og I bliver styrket til at møde livets udfordringer.

Må vor himmelske Fader velsigne jer, når I tjener hans elskede unge.

Det Første Præsidentskab