• Skriv ut

Välkommen

Kära föräldrar, lärare, rådgivande, och ungdomsledare

Ni har kallats av Herren att hjälpa ungdomarna att bli omvända till evangeliet. Vilken välsignelse det är! Ni har möjlighet att etablera livslånga relationer med de fina ungdomarna som Herren har anförtrott åt er. När ni förstår deras unika behov och önskningar kommer ni att kunna hjälpa dem att själva uppleva välsignelserna med att lära sig och att leva efter evangeliet varje dag.

Den viktigaste delen av ert tjänande kommer att vara era egna dagliga andliga förberedelser: bön, skriftstudier och lydnad mot buden. Vi uppmuntrar er att hänge er åt att leva efter evangeliet med större ännu flitigare än tidigare. När ni gör det kommer ni att förstå hur ni kan hjälpa ungdomarna att lära sig evangeliet genom sina egna studier och tro, att själva upptäcka att evangeliet är sant, och att stärka deras familjer och andra genom att dela med sig av erfarenheter, insikter och vittnesbörd.

När er kärlek till var och en av ungdomarna växer kommer ni att fyllas av en önskan att hjälpa dem att skapa ett mönster av personlig bön, skriftstudier och lydnad som kan leda dem till omvändelse. Be för ungdomarna varje dag, och rådgör med föräldrar, ledare och lärare för att koordinera era ansträngningar. Ni kommer att bli rikt belönade när ni tar varje möjlighet att uppmuntra och stödja ungdomarna.

Varje värdig sista dagars helig kan undervisa evangeliet på Frälsarens sätt. När ni följer hans exempel kommer den Helige Anden att hjälpa er att veta vad ni ska göra. Ert eget vittnesbörd kommer att växa, er omvändelse kommer att fördjupas och ni kommer att få styrka att möta livets utmaningar.

Må vår himmelske Fader välsigna er i ert tjänande av hans älskade ungdomar.

Första presidentskapet