Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Welkom

Beste ouders, leerkrachten, adviseurs, adviseuses en leidinggevenden van jongeren:

U bent door de Heer geroepen om jongeren te helpen bij hun bekering tot het evangelie. Wat is dat een geweldige zegen! U bent in de gelegenheid om een hechte band op te bouwen met de dierbare jongeren die de Heer aan uw zorg heeft toevertrouwd. Naarmate u hun unieke behoeften en verlangens beter begrijpt, kunt u hen helpen om voor zichzelf te ervaren welke vruchten het dagelijks leren en naleven van het evangelie afwerpt.

Het belangrijkste daarbij is dat u dagelijks aandacht besteedt aan uw geestelijke voorbereiding, die onder meer bestaat uit gebed, Schriftstudie en gehoorzaamheid aan de geboden. Wij moedigen u aan u meer dan ooit tevoren met volle overgave toe te leggen op het naleven van het evangelie. Daardoor zult u inzien hoe u jongeren ertoe brengt door hun eigen studie en geloof het evangelie te ontdekken, zelf de waarheid van het evangelie te weten te komen, en met hun ervaringen, ideeën en getuigenis hun familie en anderen te sterken.

Naarmate uw liefde voor iedere jongere groter wordt, zult u het verlangen krijgen om ze patronen te leren die tot bekering leiden, zoals in persoonlijk gebed, Schriftstudie en gehoorzaamheid. Bid elke dag voor de jongeren en coördineer uw onderwijs met hun ouders, leidinggevenden en leerkrachten. Sta altijd klaar om de jongeren vertrouwen, raad en steun te geven, dan zult u rijkelijk worden gezegend.

Iedere waardige heilige der laatste dagen kan bij zijn evangelieonderwijs het voorbeeld van de Heiland volgen. Volg zijn voorbeeld, dan zal de Heilige Geest u laten weten wat u kunt doen. Uw eigen getuigenis zal groeien, uw bekering zal diep geworteld raken en u zult gesterkt worden, zodat u opgewassen bent tegen de wisselvalligheden van het leven.

Moge onze hemelse Vader u zegenen in uw dienst aan onze dierbare jongeren.

Het Eerste Presidium