luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Aktiviteter til at præsentere læresætningen

Følgende aktiviteter kan:

  • hjælpe de unge til at gennemgå læresætningen, de har lært i sidste lektion, og sikre, at deres forståelse er korrekt.
  • præsentere læresætningen, som de unge skal lære om i klassen eller til kvorumsmødet.

De unge kan deltage i disse aktiviteter enkeltvis, i små grupper eller som klasse eller kvorum. Husk på, at de bedste forslag kommer til dig, når du overvejer behovene hos de unge, du underviser.

Hjælp de unge til at gennemgå læresætningen og sikre, at deres forståelse er korrekt

Fortæl det, I husker

Få de unge til at fortælle noget, de husker eller har lært fra sidste uges lektion.

Skriv et udsagn på tavlen

Bed de unge om på tavlen at skrive et sammenfattende udsagn om det, de har lært.

Tegn det, I har lært

Bed de unge om at tegne et billede af det, de har lært.

Hvad gjorde indtryk på jer?

Bed flere unge om at fortælle om det, der gjorde indtryk på dem ved lektionen.

Sammenfat i et ord eller en sætning

Bed de unge om i et ord eller en sætning at sammenfatte det, de har lært.

Sammenlign med en genstand eller et billede

Vis de unge en genstand eller et billede og spørg, hvordan det hænger sammen med den sidste lektion.

Fortæl om, hvordan man kan anvende det

Fortæl, hvad du gjorde for at anvende det, der i sidste uges lektion blev undervist i. Bed de unge om at fortælle, hvad de gjorde.

Stil spørgsmål

Bed de unge besvare spørgsmål, der blev drøftet i sidste uges lektion.

Fortæl om skriftsteder

Bed de unge om at fortælle om et skriftsted, de husker fra sidste uges lektion.

Undervis i det, I ved

Bed de unge om at undervise en anden i klassen eller kvorummet i det, de husker om læresætningen, der i sidste uge blev undervist i.

Forklar en vending

Skriv på tavlen en vending fra sidste uges lektion og bed de unge om at forklare det.

Præsentér læresætningen, som de unge skal lære om i klassen eller til kvorumsmødet.

Find læresætningen i skrifterne

Bed de unge om at søge efter et vers i skrifterne, der underviser i lektionens læresætning.

Stil et spørgsmål

Bed de unge om at svare på et spørgsmål om læresætningen.

Syng en salme

Bed de unge om at synge en salme, der handler om læresætningen.

Besvar spørgsmålet i lektionens titel

Skriv på tavlen spørgsmålet i lektionens titel og bed de unge overveje, hvordan de ville svare på det.

Rollespil

Bed de unge om at rollespille en situation, hvor nogen stiller dem et spørgsmål om læresætningen. Hvordan ville de svare?

Forklar det, I ved

Bed klassen forklare, hvad de ved om læresætningen.

Del læresætningen op i mindre dele

Del læresætningen op i mindre dele og giv forskellige unge til opgave at forklare, hvad hver enkelt del betyder.

Forklar et billede eller en genstand

Vis de unge et billede eller en genstand med relation til denne uges lektion, og bed dem om at forklare det.

Tegn et billede

Bed de unge om at tegne et billede, der repræsenterer det, de forstår ved læresætningen, som I skal tale om.

Find og fortæl om skriftsteder

Bed de unge om at finde et skriftsted, der bidrager til at besvare spørgsmålet i lektionens titel.

Sammenfat det, I ved

Bed de unge om med nogle få ord eller vendinger at sammenfatte det, de ved, eller har oplevet i forbindelse med læresætningen.

Anonymt spørgeskema

Giv de unge et kort, anonymt spørgeskema, der spørger om deres følelser eller oplevelser med relation til læresætningen.

Quiz

Giv de unge en kort quiz for at finde ud af, hvad de allerede ved om læresætningen.

Lav en liste med ord

Bed de unge om at tænke på ord, der har forbindelse til læresætningen, som de skal drøfte. Hvilke ord eller vendinger har de spørgsmål om?