stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Aktiviteter som är till hjälp för att presentera läran

Följande aktiviteter kan:

  • Hjälpa ungdomarna att gå igenom läran de lärde sig under en tidigare lektion och se till att de förstår den rätt.
  • Presentera läran som ungdomarna ska lära sig under en lektion eller ett kvorummöte.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass eller kvorum. Tänk på att de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Hjälp ungdomarna gå igenom läran och se till att de förstår den rätt.

Berätta vad du kommer ihåg

Låt ungdomarna berätta något de kommer ihåg eller lärde sig under förra veckans lektion.

Skriv ett uttalande på tavlan

Be ungdomarna att skriva en sammanfattning på tavlan av vad de har lärt sig.

Rita vad du har lärt dig

Be ungdomarna rita en bild av vad de har lärt sig.

Vad gjorde intryck på dig?

Be flera ungdomar berätta vad som gjorde intryck på dem i lektionen.

Sammanfatta med ett ord eller en mening

Be ungdomarna att sammanfatta med ett ord eller en mening vad de har lärt sig.

Jämför med ett föremål eller en bild

Visa ett föremål eller en bild för ungdomarna och fråga vad det har att göra med föregående lektion.

Berätta om tillämpning

Berätta vad du gjorde för att tillämpa det som undervisades under föregående veckas lektion. Be ungdomarna berätta vad de gjorde.

Ställ frågor

Be ungdomarna besvara frågorna som ställdes under föregående veckas lektion.

Läsa skriftställen

Be ungdomarna läsa ett skriftställe som de kommer ihåg från föregående veckas lektion.

Berätta vad du vet

Be ungdomarna berätta för en annan klass- eller kvorummedlem vad de kommer ihåg om läran som undervisades föregående vecka.

Förklara ett uttryck

Skriv ett uttryck på tavlan från föregående veckas lektion och be ungdomarna förklara det.

Presentera läran som ungdomarna ska lära sig under en lektion eller ett kvorummöte

Hitta läran i skrifterna

Be ungdomarna leta i skrifterna efter en vers som undervisar om läran i lektionen.

Ställ en fråga

Be ungdomarna svara på en fråga om läran.

Sjung en psalm

Be ungdomarna att sjunga en psalm som har med läran att göra.

Besvara frågan i lektionsrubriken

Skriv frågan i lektionsrubriken på tavlan och be ungdomarna fundera över hur de skulle besvara den.

Rollspela

Be ungdomarna rollspela en situation där när någon ställer en fråga om läran. Hur skulle de svara?

Förklara vad du vet

Be klassmedlemmarna förklara vad de vet om läran.

Dela upp läran i delar

Dela upp läran i delar och ge olika ungdomar i uppgift att förklara vad varje del innebär.

Förklara en bild eller ett föremål

Visa ungdomarna en bild eller ett föremål som har att göra med föregående veckas lektion och be dem förklara det.

Rita en bild

Be ungdomarna rita en bild som representerar vad de förstår om läran som ni ska samtala om.

Hitta och läs skriftställen

Be ungdomarna hitta ett skriftställe som besvarar frågan i lektionsrubriken.

Sammanfatta vad du vet

Be ungdomarna att med några ord eller meningar sammanfatta vad de vet om eller har upplevt i samband med läran.

Anonym enkät

Ge ungdomarna en kort, anonym enkät där frågor ställs om deras känslor för eller upplevelser med läran.

Frågesport

Ha en kort frågesport för att ta reda på vad ungdomarna redan vet om läran.

Gör en lista med ord

Be ungdomarna att komma på ord som har att göra med läran som de ska samtala om. Vilka ord eller uttryck har de frågor om?