tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

O Gaoioiga e Valaaulia le Autalavou e Faatino

O le a fesoasoani ia gaoioiga nei i le autalavou e iloa ai le auala o loo faatatau ai le talalelei i o latou olaga. I se tulaga lautele, e tatau ona faamalosiau atu i le autalavou e faia ni a latou lava fuafuaga e faatino mea ua latou aoaoina. O le a fesoasoani ia gaoioiga nei e tuuina atu ia i latou ni manatu.

E mafai e le autalavou ona auai taitoatasi i nei gaoioiga, i ni vaega toalaiti, pe o se vasega. Ia manatua o le a e maua ni manatu sili ona lelei pe a e mafaufau i manaoga o le autalavou o loo e aoaoina.

Fai ni fuafuaga e ola ai i le aoaoga faavae

Mafaufau loloto i mea e fai

Fai i le autalavou e mafaufau loloto i mea e mafai ona latou faia e faaaoga ai le aoaoga faavae.

Tusi ni mea e fai

Fai i le autalavou e tusi i lalo ni mea o le a latou faia e faaaoga ai le aoaoga faavae.

Fefautuaai faatasi ma le vasega po o le korama

Fai i le autalavou e fefautuaai faatasi o se vasega po o le korama e uiga i le auala e faaaoga ai le aoaoga faavae.

Faasoa atu ni lagona ma se molimau

Fai i le autalavou e faasoa mai ni o latou lagona ma se molimau e uiga i le aoaoga faavae ma faamatala mai pe aisea e taua ai ia i latou.

Fatu se otootoga faafaiaoga

Valaaulia le autalavou e fatu se otootoga e aoao atu ai isi e uiga i le aoaoga faavae.

Talanoa i le taua o le aoaoga faavae.

Fai i le autalavou e talatalanoa i le taua o le aoaoga faavae i o latou olaga.

Tusi faamaumau se molimau

Fai i le autalavou e tusi faamaumau a latou molimau e uiga i le aoaoga faavae.

Fai se faatalanoaga o isi

Valaaulia le autalavou e fai se faatalanoaga o isi e iloa ai o latou aafiaga ma manatu e uiga i le aoaoga faavae.

Fai se lisi

Fai i le autalavou e fai se lisi o faamanuiaga sa latou mauaina mai le faaaogaina o le aoaoga faavae.

Foia se luitau po o se faafitauli

Fai i le autalavou e faasoa mai se luitau po o se fesili o i ai ma faasoa mai pe na faapefea ona fesoasoani se aoaoga faavae po o se mau ia i latou.

Faatatau i ai

Fai i le autalavou e faaaoga se mea mai tusitusiga paia po o upu a perofeta soifua i o latou olaga.

Fai ni gaoioiga mai le Tiute i le Atua po o le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

Fai i le autalavou e fai se gaoioiga mai tusi o le Tiute i le Atua po o le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia .