• Skriv ut

Aktiviteter som inbjuder ungdomarna till handling

Följande aktiviteter kan hjälpa ungdomarna se hur evangeliet kan tillämpas i deras liv. I allmänhet ska ungdomarna uppmuntras att själva planera hur de ska tillämpa det de lär sig. De här aktiviteterna kan ge dem några idéer.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass. Tänk på att de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Gör upp planer för att följa läran

Fundera över vad du ska göra

Be ungdomarna fundera över vad de kan göra för att tillämpa läran.

Skriv vad du ska göra

Be ungdomarna skriva ner vad de ska göra för att tillämpa läran.

Rådgör med klassen eller kvorumet

Be ungdomarna rådgöra tillsammans som klass eller kvorum om hur de ska tillämpa läran.

Berätta om dina känslor och bär ditt vittnesbörd

Be ungdomarna berätta om sina känslor och bära vittnesbörd om läran och förklara varför den är viktig för dem.

Gör en undervisningsöversikt

Be ungdomarna göra en översikt över hur de ska undervisa andra om läran.

Samtala om hur viktig läran är

Be ungdomarna samtala om hur viktig läran är i deras liv.

Skriv ner vittnesbördet

Be ungdomarna skriva ner sitt vittnesbörd om läran.

Intervjua andra

Be ungdomarna intervjua andra och ta reda på deras upplevelser med och tankar om läran.

Gör en lista

Be ungdomarna göra en lista med välsignelser de har fått tack vare att de tillämpat läran.

Övervinn en prövning eller ett problem

Be ungdomarna berätta om en prövning eller en fråga de har och sedan berätta hur en lära eller ett skriftställe hjälper dem.

Tillämpning

Be ungdomarna tillämpa något från skrifterna eller de levande profeternas ord i sitt liv.

Gör aktiviteter i Plikt mot Gud- eller Personlig tillväxtprogrammet

Be ungdomarna att göra en aktivitet i Plikt mot Gud eller Personlig tillväxt.