luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Aktiviteter til at lære sammen

Følgende aktiviteter kan hjælpe unge:

  • Søg i skrifterne og profeternes ord og overvej deres mening.
  • Se eksempler på den læresætning, I drøfter.
  • Fortæl om deres tanker og følelser om læresætningen til andre.

De unge kan deltage i disse aktiviteter enkeltvis, i små grupper eller som klasse eller kvorum. Husk på, at de bedste forslag kommer til dig, når du overvejer behovene hos de unge, du underviser.

Søg i skrifterne og profeternes ord og overvej deres mening.

Søg svar på spørgsmål

Bed de unge om at søge svar på dine spørgsmål eller spørgsmål, som de har om læresætningen, og drøft det, de finder.

Søg efter ord og vendinger

Bed de unge om at finde ord, vendinger og eksempler, der hjælper dem til at forstå læresætningen.

Sammenfat på nogle få ord

Bed de unge om at sammenfatte et skriftsted eller budskab fra en profet på nogle få ord.

Lav en liste

Bed de unge om at lave en liste med nøglepunkter, som de lærer om læresætningen fra skrifterne eller profeternes ord. Bed dem fortælle, hvad de har fundet frem til.

Tilsvarende vers

Giv de unge nogle skriftstedshenvisninger og korte udtalelser, der sammenfatter det, der i hvert skriftsted undervises i. Bed dem om at læse skriftstederne og sammenkæd dem med et sammenfattende udsagn.

Tilhørende billede

Bed de unge om at sammenkæde billeder og skriftstedshenvisninger. Bed dem om at fortælle om indblik, de får fra skriftstederne og billederne.

Udfyld de tomme felter

Skriv et udsagn på tavlen, hvor nogle af ordene mangler. Bed de unge om at søge efter ord eller vendinger fra skrifterne, der kan færdiggøre udsagnet.

Sammenlign eksempler

Bed de unge om at læse to eller flere historier eller passager fra skrifterne og sammenlign det med det, de lærer om læresætningen.

Tegn et billede

Bed de unge om at tegne et billede af det, de læser i skrifterne og profeternes ord.

Find et skriftsted

Bed de unge om at finde et skriftsted om læresætningen og fortælle om, hvad det betyder.

Sammenkæd beslægtede skriftsteder

Hjælp de unge til at lave en liste med skriftsteder, der vedrører læresætningen, læs dem og skriv henvisningerne i margenen i deres skrifter.

Find og syng salmer

Bed de unge om at finde salmer om læresætningen og syng dem sammen.

Se eksempler på de læresætninger og principper, du underviser i

Interview andre

Bed de unge om at interviewe andre om deres oplevelser med læresætningen.

Se eksempler i skrifterne

Bed de unge om at læse eller høre om personer i skrifterne, som efterlevede læresætningen.

Se eksempler på andre sidste dages hellige

Bed de unge om at læse eller høre om andre sidste dages hellige, som efterlever læresætningen.

Fortæl om eksempler

Fortæl om dine egne eksempler på mennesker, der efterlever læresætningen, og bed de unge om at fortælle om deres eksempler.

Drøft en historie

Bed de unge om at beskrive, hvordan en historie (fra skrifterne eller profeternes ord) er et eksempel på læresætningen.

Forestil dig, hvad der sker

Bed de unge om at forestille sig en person, der efterlever læresætningen.

Rollespil

Bed de unge om at rollespille eller forestille sig en situation, der illustrerer læresætningen.

Se medier

Bed de unge om at se kirkeproducerede medier (som fx dvd’er eller videoklip fra LDS.org).

Lyt til en rundbordssamtale

Bed godkendte gæster om at besvare spørgsmål eller drøfte et emne med de unge.

Lyt til en gæstetaler

Bed en godkendt gæstetaler om at drøfte læresætningen.

Fortæl andre om deres tanker og følelser for læresætningerne.

Forbered en tale

Bed de unge om at forberede sig til at holde en tale om læresætningen.

Undervis i lektionen

Bed en ung fra klassen eller kvorummet om at undervise en del af lektionen.

Undervis en anden klasse

Bed de unge om at forberede en kort lektion om læresætningen og undervis i den i en anden klasse (med godkendelse fra biskoppen).

Undervis en anden

Hjælp de unge til at tænke på forslag til, hvordan de kunne undervise en anden i læresætningen.

Bær vidnesbyrd om læresætningen

Bed de unge i klassen eller kvorummet om at bære deres vidnesbyrd om læresætningen.

Skriv om læresætningen

Bed klassen om at skrive det, de har lært, eller deres tanker og følelser om læresætningen.

Forklar, hvad det betyder

Spørg de unge om, hvad læresætningen betyder for dem.

Drøft spørgsmål

Bed de unge om at drøfte spørgsmål om betydningen og vigtigheden af læresætningen.

Stil spørgsmål

Bed de unge om at tænke over læresætningen og stil spørgsmål om den. Besvar dem sammen.

Forklar et billede eller en genstand

Bed de unge forklare, hvordan et billede eller en genstand illustrerer læresætningen.

Tegn et billede

Bed de unge om at tegne et billede eller diagram eller lave en plakat, der illustrerer læresætningen.

Fortæl om en oplevelse med Personlig fremgang eller Pligt mod Gud

Bed de unge om at fortælle eller undervise i noget, som de har gjort i Pligt mod Gud eller Personlig fremgang, der relaterer til læresætningen.